Ilmanvaihtokoneen huolto

Ventrix Oy tekee ilmanvaihtokoneiden huollot, korjaukset, puhdistukset, säädöt ja mittaukset taloyhtiöihin, toimistorakennuksiin, julkisiin kiinteistöihin ja omakotitaloihin. Huollamme koko ilmanvaihtojärjestelmän alusta loppuun. Toimitamme tarvittaessa ilmanvaihtokoneet, varaosat, ilmanvaihtokanavat ja suoritamme asennustyöt. Toimialueemme on Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi ja Lohja. Varmista toimiva, energiatehokas ilmanvaihto ja pidennä ilmanvaihtokoneesi käyttöikää laadukkaalla huollolla.  

Ilmanvaihtokoneen ulkoinen tarkastus

Ilmanvaihtokoneen huolto aloitetaan ulkoisella tarkastuksella, jonka perusteella saadaan hyvin usein jo yleiskuva koneen kunnosta. Ensin tarkastetaan turvakytkimet, merkinnät, luukkujen lukitukset ja kondenssiveden viemäröinti, sekä ilmanvaihtokanavien kiinnitys, eli liitoskohtien tiiveys. Ulkoiseen koneen tarkastamiseen liittyy myös tärinänvaimennuksen tarkastaminen, jossa tarkastetaan koneen kiinnitys. Koneen ääni voi paljastaa ammattilaiselle laakerien kulumisen, tiivisteiden vuotamisen tai ilman kulkemisen väärää reittiä.  

Ilmanvaihtokoneen tarkastaminen sisältä

Kun kone avataan, päästään tarkastamaan tiivisteiden ja suodattimien kunto. Puhaltimien toiminta tarkastetaan sekä koneen käydessä, että käsin pyörittämällä. Samalla tarkastetaan puhaltimen moottorien lämpötila, pyörimissuunta, siipien likaisuus ja eristykset. Hihnojen, hihnapyörien ja laakereiden kunto sekä kireys tarkastetaan ja korjataan. Samalla varmistetaan moottorin ja puhaltimien linjaus.  

Lämmön talteenoton tarkastus

Lämmön talteenotto on energiatehokkuuden kannalta tärkein osa ilmanvaihtokonetta. Ilmanvaihtokoneen huollon yhteydessä tarkastamme lämmön talteenoton toimivuuden. Lämmön talteenottoon liittyvät osat puhdistetaan, peltimoottorien toimivuus testataan ja huolletaan, hihnat tarkastetaan, vaihdetaan tai huolletaan. IV-koneen lämmön talteenottojärjestelmän kunto voi vaikuttaa kymmeniä prosentteja koneen hyötysuhteeseen. Ilmanvaihtokoneen huollon yhteydessä on hyvä tarkastaa koko ilmanvaihtojärjestelmä. Ilmamääräsäätimet ja kerrospellit, sekä muut peltimoottorit tarkastetaan. Lopuksi pistokokeilla tehdään mittauksia kiinteistössä ja verrataan ilmamääriä suunniteltuihin arvoihin.