Ventrix Oy Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä
Ventrix Oy
Y-tunnus : 2752508-5

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  :

Ventrix Oy
Koskelonkuja 1 A 12, 02920 Espoo
info@ventrix.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Ventrix Oy asiakas- & markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.
 • Palveluistamme kertominen
 • Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

 Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot :

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaation nimi ja y-tunnus
 • Laskutustiedot
 • Yhteysloki
 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

 

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@ventrix.fi

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti :

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja Easoft Oy:lle asiakasrekisterin ja toiminnanohjausjärjestelmän ylläpitämistä varten. Easoft Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Kyseessä on salattu järjestelmä johon ainoastaan yrityksemme omat työntekijät kirjautuvat omilla tunnuksillaan.
Asiakkaan tiedot näkyvät ainoastaan niille työntekijöille joille se on tarpeellista.

 

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

8. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelee Ventrix Oy:n työntekijät.
Henkilötietoja käsittelee myös tilitoimisto Talenom Oy.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

© Copyright 2018 – Ventrix Oy | Tietosuojaselosteemme